آخرین مطالب
۱۰ ویژگی افراد موفق

۱۰ ویژگی افراد موفق

                ۱۰ ویژگی افراد موفق؛ افراد موفق دارای ویژگی های زیادی هستند که آنها را از افراد معمولی متمایز می کند. در اینجا به ۱۰ مورد اشاره می گردد: سحرخیز هستند. هدف مشخص دارند. همیشه لیستی از کارهای اولویت بندی شده دارند. به اندازه کافی استراحت و تفریح می کنند. مدیتیشن کار می کنند. اهل مطالعه هستند. همیشه سرشان شلوغ است. کارهای گروهی انجام می دهند. بیشتر از حرف، اقدام می کنند. پول خود را بخوبی مدیریت می کنند.   تغییر زندگی با بهبود تصویر شخصی

1 2 3