تماس با ما

آدرس: بوشهر- خیابان شهید مطهری- خیابان شهید باهنر- کوچه نیلوفر ۱۰- کدپستی ۷۵۱۶۶۷۸۱۸۹

تلفن: ۰۹۱۰۸۸۵۰۶۷۸ , ۰۷۷۳۳۵۳۳۵۰۷

ایمیل: zendegibehtar20@yahoo.com