تمام مطالب دسته بندی: دوره ها و کارگاه ها
گزارش برگزاری کارگاه “مدیریت ذهن و رسیدن به شادمانی”

گزارش برگزاری کارگاه “مدیریت ذهن و رسیدن به شادمانی”

  کارگاه آموزشی “مدیریت ذهن و رسیدن به شادمانی” در روز دوشنبه ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸ برگزار گردید. در این کارگاه ابتدا در مورد افکار منفی و ریشه های افکار منفی صحبت شد و اینکه افکار منفی همیشه همراه ماست و رهایی از آنها ناممکن است؛ ولی با یادگیری تکنیک هایی می توان این افکار را مدیریت و کنترل کرد و مدیریت ذهن را در دست گرفت. ماهیت افکار می تواند مثبت منفی یا خنثی باشد. ولی چیزی که باید به آن توجه داشت این است که ما همیشه در حال فکردن هستیم و این آرامش ما را به هم می زند. تکنیک هایی به حضار گفته شد. از جمله: تکنیک مشاهده گری، جایگزینی، پذیرش و… ذهن آگاهی Mindfulness به عنوان […]